Investerarmarknaden

Evidens har, på uppdrag av en fastighetsägare, under 8 år drivit processen för framtagande av ny detaljplan för bostäder om ca 12 000 kvm ljus BTA i ett mycket attraktivt sjönära läge i Stockholm. Evidens har här utrett möjliga försäljnings- och utvecklingsalternativ för projektet utifrån aspekter som tid, risk, påverkan på utformning, försäljningsvinst och samarbetsformer (JV:strukturer).

Fastighetsägaren beslutade därefter att avyttra projektet till en bostadsbyggare och återinvestera den realiserade vinsten. Evidens agerade då rådgivare till fastighetsägaren tillsammans med en mäklare och bidrog framförallt med marknadsföring och kommersiell kompetens för realiserande av affären.

Marknadsföringsmaterial i form av marknadsbeskrivning av mikro- och makroläget, betalningsvilja och prisprognoser togs fram. Detta kompletterades med kommersiell kompetens kring bostadsmarknaden och affärer med byggrätter samt övergripande transaktionskompetens.


Relaterade uppdrag