Mörk innegård med bild upp mot himlen längs med kontorsbyggnaden

Think Tank

Som tankesmedja bygger Evidens broar mellan politiken, den offentliga sektorn, forskningen och näringslivet. Vi identifierar målkonflikter och vi fungerar som policyutvecklare för att möta nya villkor i en föränderlig omvärld. Vi kallar vår tankesmedja för Think Tank.

Vi vill bidra till ett bättre samhälle

Förändringar i omvärlden ställer kontinuerligt krav på policyutveckling – både i politiken och i branschorganisationers arbete med intressebevakning. På uppdrag av aktörer som Regeringskansliet, offentliga organisationer, branschorganisationer och enskilda företag fungerar därför Evidens som en tankesmedja och policyutvecklare.

Resultaten från vår tankesmedja är öppna och offentliga – till skillnad från resultaten från våra kunduppdrag. Du hittar alla våra publika rapporter under Nyheter & publikationer.

Relaterade uppdrag

tjanster-singel-CTA

Vill du veta mer om Think Tank?

Vi berättar gärna mer om vårt affärsområde Think Tank. Maila direkt via länken till höger.