Försäljningsprospekt

I samarbete med en ledande fastighetsmäklare för storhus har Evidens bidragit till att skapa försäljningsprospektet för försäljning av ett större svenskt fastighetsbolag med fokus på bostäder. Syftet var att objektivt beskriva förutsättningarna för bolagets värdering.

Beskrivningen utgick ifrån i en analys av den svenska fastighetsmarknaden och marknadsförutsättningarna på de delmarknader som bolaget varit aktiv på. Stor vikt lades vid de långsiktiga förutsättningarna för bostadsmarknadens utveckling lokalt, regionalt och nationellt samt vad som underbygger efterfrågan och långsiktiga prisförutsättningar. För att prognostisera den långsiktiga utvecklingen av bostadspriserna användes Evidens ekonometriska prognosmodeller.


Relaterade uppdrag