Illustration Wättinge

Hösten 2015 inledde Tyresö kommun arbetet med att ta fram planprogram och kvalitetsprogram för Wättingeområdet. Inom området finns möjlighet att bygga upp emot 1 000 bostäder. Evidens fick i uppdrag att ta fram en strategi för hur utvecklingen av området bör genomföras för att området skall bli så attraktivt som möjligt, utifrån vissa kriterier.

Projektet drevs enligt Evidens stadsutvecklingsprocess med utgångspunkt i kommunens villkor och mål, rådande marknadsförutsättningar, omvärldsanalys samt områdets fysiska förutsättningar. Tre preliminära scenarier togs fram och de ekonomiska villkoren klargjordes för dessa genom översiktliga kalkyler. Styrkor och svagheter för de tre alternativen prövades i SWOT-analyser. Processen resulterade i en strategi med basen i väl definierade mål och fakta kring förutsättningar och villkor för en framtida utveckling.

Illustration: ALMA Arkitekter


Relaterade uppdrag