Fagersjö

Under 2017 och 2018 fick Evidens i uppdrag av Familjebostäder att hålla i ett dialogarbete i samband med utvecklingen av Fagersjö. Dialogarbetet genomfördes i workshopformat tillsammans med Stockholms stad och Familjebostäder. Processen syftade till att använda sig av lokal kännedom och synpunkter från medborgarna i utvecklingen av Fagersjö.

Under ett antal workshops fick olika målgrupper (pensionärer, barn och ungdomar, verksamma och vuxna) arbeta med sitt område och förklara det med hjälp av olika metoder. En modell i tre dimensioner användes för att peka ut uppskattade och otrygga platser samt framtida önskemål om såväl framtida byggnation som om utveckling av stråk, natur och verksamheter. Denna metod säkerställer att man redan i ett tidigt skede tar in olika gruppers perspektiv i planeringen. Resultatet av dialogen finns presenterat i en slutrapport.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Relaterade uppdrag