Stadssiluett i skymning, Vasastan i förgrunden med lyftkranar och Norra Tornen i Hagastaden i bakgrunden

Stads- och fastighetsutveckling

Behöver du hjälp med en strategi eller affärsplan för att optimera utvecklingen av ett område, en stadsdel eller en fastighet? Evidens tar fram strategiskt och konkret beslutsunderlag för din väg framåt.

Strategier för stads- och fastighetsutveckling

Våra beprövade processer bidrar på ett systematiskt sätt till

  • Ökad förståelse för vilka investeringar som har störst potential och vilka risker som finns
  • Rimliga tidsperspektiv och formulering av realistiska utvecklingsalternativ
  • Insikt i vad som optimerar intäkter i exploateringsprojekt utifrån givna villkor

Affärs- eller utvecklingsplan

Vi utgår ifrån en omfattande marknadsanalys, eftersom kunskap om ekonomiska villkor gör det lättare att ta rätt beslut. Tillsammans med förståelse för intäkter, behov av investeringar och rimliga tidsperspektiv kan olika utvecklingsalternativ utvärderas. Resultatet du får är en affärs- eller utvecklingsplan och ofta även en konkret handlingsplan.

Gångväg i Gamla stan, Stockholm
Byggnad med designad arkitektur

Attraktivitet i stadsbyggnad

Genom studierna Värdering av stadskvaliteter har vi djup kunskap om vad i stadsbyggnad som skapar attraktivitet. Utifrån denna kunskap blir det möjligt att optimera intäkterna i exploateringsprojekt utifrån specifika kriterier.

Nästa steg?

När man som aktör fått förståelse för utvecklingspotential och vilka investeringar som ger bäst utfall, ställer man sig ibland frågan hur den egna verksamheten svarar upp mot detta. Ibland behöver man driva detaljplan, avyttra fastigheter, byggrätter eller utvecklingsprojekt. Det kan Evidens hjälpa dig med. Vi kan också utvärdera investeringar i befintliga fastighetsportföljer eller bidra till att hitta nya investeringsmöjligheter.

Relaterade uppdrag

tjanster-singel-CTA

Vill du veta mer om Stads- och fastighetsutveckling?

Vi berättar gärna mer om vårt affärsområde Stads- och fastighetsutveckling. Maila direkt via länken till höger.