Skybild av Mahana Cone Tower i Thailand

Strategi och affärsutveckling

Varje aktör som arbetar med samhällsbyggnad möter utmaningar som kräver strategier. Evidens hjälper dig att ta fram dem.

Hållbara strategier och affärsplaner

I strategiarbetet integrerar vi din och vår branscherfarenhet med väl underbyggda analyser och fakta, det vill säga evidens. Resultatet blir hållbara och effektiva strategier och affärsplaner. Bland våra kunder finns privata, publika och offentliga fastighetsföretag, bostadsutvecklare, svenska och internationella investerare samt även myndigheter och organisationer.

Vi analyserar bolagets position på marknaden, befintliga och potentiella kunder, intäkter och kostnader samt genomför analys av organisation, medarbetare och varumärke. Långsiktiga och kortsiktiga mål utvärderas och ställs mot de resultat som analysen medför för att i nästa steg utveckla strategier för de affärssatsningar som krävs.

Relaterade uppdrag

tjanster-singel-CTA

Vill du veta mer om Strategi och affärsutveckling?

Vi berättar gärna mer om vårt affärsområde Strategi och affärsutveckling. Maila direkt via länken till höger.