Danderyd

Danderyds kommun har under många år arbetat för att minska miljöpåverkan från E18 som går rakt genom kommunen. Flera alternativ har undersökts, där det mest omfattande scenariot innebär att vägen läggs i tunnel under större delen av kommunen och möjliggör utveckling av upp till ca 10 000 bostäder. En viktig del av beslutsunderlaget är en analys av hur intäkter från försäljning av byggrätter förmår balansera kostnader för tunneln och utbyggnad av de nya stadsmiljöerna. Evidens har analyserat de olika utvecklingsalternativen och beräknat möjliga intäkter.

Analys har även gjorts av sannolik genomförandetid med hänsyn till de marknadsvillkor som råder idag samt med prognoser för hur marknadens betalningsvilja förändras i takt med att den nya stadsdelen växer fram. Kalkyler gjordes som beskrev intäkter och kostnader för tre olika scenarier, där även genomförandetiden vägdes in.

En viktig del av uppdraget omfattade återkommande presentationer för kommunens politiker av analyser och slutsatser om stadsutvecklingens ekonomiska villkor.

Illustration: Program för fördjupning av översiktsplan för centrala Danderyd, Danderyds kommun 2016.


Relaterade uppdrag