Karlslund

Karlslund ligger i västra utkanten av Örebro, 5 km från stadskärnan. Området utgör kulturreservat i tätortsnära herrgårdsmiljö med park och trädgård. Inom området finns tre attraktionsnoder; Herrgården, Tekniska kvarnen och Strömsborg. Det finns ett önskemål hos kommunen om att öka antalet besökare och att Karlslund ska bli ett självklart utflyktsmål som Örebroare och turister besöker för rekreation och upplevelser.

Under 2016 fick Evidens därför i uppdrag att ta fram en strategi för områdets framtida utveckling och tydliggöra områdets utvecklingspotential. Arbetet inleddes med en omfattande nulägesanalys samt klargörande av marknadsvillkor och förutsättningar. Baserat på detta sattes fyra strategier för utveckling upp; avveckla, vårda, utveckla successivt samt satsa. Jämförande kalkyler gjordes och strategierna testades i SWOT-analyser.

Evidens rekommendation var att satsa på en utveckling enligt scenario ”Successiv utveckling”. Slutrapporten innehåll dessutom ett antal övergripande strategiska råd som är applicerbar oavsett scenario.


Relaterade uppdrag