Skiss Mariehäll

Under 2010 inledde Evidens en stadsutvecklingsprocess i Mariehäll/Ulvsunda (Bromma). Uppdragsgivaren ägde då 7 fastigheter i området med en sammanlagd byggnadsyta om ca 100 000 kvm. När uppdraget inleddes var vakanserna i området höga. Processen syftade till att i samarbete med uppdragsgivaren tydliggöra områdets utvecklingspotential och utreda vilka möjliga handlingsalternativ man stod inför. Målet var att på kort sikt minska vakanserna och att på längre sikt stärka områdets attraktivitet och generera högre fastighetsvärden.

Med utgångspunkt från uppdragsgivarens interna villkor och mål, rådande marknadsvillkor, en omfattande omvärldsanalys samt områdets fysiska förutsättningar togs en preliminär strategi fram. De ekonomiska villkoren klargjordes genom översiktliga kalkyler. Styrkor och svagheter prövades i en SWOT-analys. Processen resulterade i en strategi och handlingsplan med basen i väl definierade mål och fakta, kring förutsättningar och villkor för en framtida utveckling. Strategin innebar bl a en rekommendation om att frigöra kontorsfastigheternas mervärden genom omvandling till bostäder samt att utveckla området och möta omvandlingstrycket genom att omvandla lagerlokaler till butiks- och servicelokaler.

Som en direkt följd av stadsutvecklingsprocessen avyttrades under våren 2013 fastigheten Archimedes för omvandling till bostäder, vilket ligger helt i linje med den valda strategin.

Illustration: White Arkitekter


Relaterade uppdrag

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Evidens BLW AB, orgnr. 556727-4161 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata