Kantarellen Lidingö

På Lidingö pågår planering för utveckling av Högsätraområdet. Utvecklingen omfattar bland annat förtätning av bostäder, ökad trygghet samt utveckling av idrottsområdet och syftar till att skapa attraktivare stadsmiljöer och mötesplatser. Fastigheten Kantarellen 4, fd Lidingö sjukhem, ligger centralt i utvecklingsområdet. Byggnaden på omkring 40 000 kvm är ifrån 1960-talet och i stort behov av omfattande renovering/upprustning. Vakansen i byggnaden är hög och yteffektiviteten är låg. Evidens fick i uppdrag av Lidingö stad att ta fram en strategi för hur den samlade byggnationen och marken bäst skulle nyttjas.

Med utgångspunkt från Lidingö stads interna villkor och mål, rådande marknadsvillkor, en omfattande omvärldsanalys samt områdets fysiska förutsättningar togs tre preliminära utvecklingsscenarier fram. De ekonomiska villkoren för respektive scenario klargjordes genom översiktliga kalkyler. Styrkor och svagheter samt realistiska genomförandemöjligheter prövades i SWOT-analyser. Processen resulterade i en strategi och handlingsplan med basen i väl definierade mål och fakta kring förutsättningar och villkor för en framtida utveckling. Strategin innebar en rekommendation om rivning av delar av befintlig byggnad och nyproduktion av omsorgslokaler samt förtätning med bostäder.

Efter Evidens presentation för kommunstyrelsen fattades beslut om att arbeta vidare enligt rekommendationen.

Illustration: Lidingö stad


Relaterade uppdrag

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Evidens BLW AB, orgnr. 556727-4161 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata