Parkerade bussar

Evidens har sedan 2010 varit rådgivare till ett företag i kollekivtrafikbranschen och har tillsammans med ledningen i företaget utvecklat affärsplaner med tillhörande omvärldsanalyser samt återkommande analyserat nya affärsinitiativ för bolag.

Verksamheten har under åren genomgått stora förändringar. Stora delar av intäkterna kom under många år från fastighetsverksamhet medan tjänster med koppling till kollektivtrafik var en mindre del. När ägaren valde att frånskilja fastighetsverksamheten ställdes stora krav på att öka intäkterna från den övriga verksamheten. Med utgångspunkt från analys av kundbehov och konkurrensbilden bedrevs under flera år ett systematiskt arbete med att utveckla kunderbjudande och attrahera nya kunder.


Relaterade uppdrag