Geografiska marknader

Uppdragsgivaren hade tydliga tillväxtmål som inte kunde mötas utan en geografisk expansion. Evidens uppdrag omfattade därför frågan om vilka nya potentiella lokala marknader som uppfyllde krav på regional tillväxt och tillräckliga prestanda på fastighetsmarknaden.

Evidens utvecklade en beskrivning och analysmodell av ett antal möjliga marknader som rangordnades utifrån tillväxtvariabler, inklusive prognoser för flera av dessa variabler, som statistiskt kunde förklara skillnader i hyresnivå och direktavkastningskrav för kontor i A-lägen. Utifrån rangordningslistan kan företaget utvärdera och prioritera mellan möjliga förvärv på olika marknader.


Relaterade uppdrag