Kundsegmentering

En av Sveriges största bostadsutvecklare identifierade behov av att på ett bättre sätt segmentera sina kunder för att kunna utveckla rätt erbjudande på olika marknader samt effektiva tekniska plattformar för produktion av bostäder. Evidens analyser gav underlag för utveckling av kundsegment samt omfattande data om kundernas preferenser, betalningsvilja mm. Analysen omfattade storstadsregionerna och tiotalet regionstäder med nedbrytning av data till nivå som motsvarar bostadsområden.


Relaterade uppdrag