Affärsplan

Evidens har under flera år bistått kunden i företagets affärsplaneprocess. Evidens har varit processledare för affärsplaneprocessen men också utarbetat olika delar av planen i tät dialog med uppdragsgivaren. Affärsplanen har omfattat en omvärldsanalys, en analys av bolagets marknadsposition på sina delmarknader, analys av kunder, intäkter och uthyrning, fastigheternas kostnadssida, organisation och medarbetare, varumärke och totala affärsresultat. Analys av affärsresultaten ställdes mot både långsiktiga och kortsiktiga mål för att svara på vilka särskilda affärssatsningar som krävs de närmaste åren.

Affärsplaneringen utformades som en återkommande årlig process där arbetet bedrivits både ”uppifrån och ner” och ”nerifrån och upp” för att hitta rätt mix av målstyrning, engagemang och allas delaktighet. Resultatet har varit en affärsplan med tydliga mål, strategier och handlingsplaner med utpekat ansvar på både strategisk och operativ nivå.


Relaterade uppdrag