Studentbostäder

Evidens har återkommande analyserat marknaden för studentbostäder i Sverige. Uppdragsgivarna har varit fastighetsföretag, kommunala bostadsbolag, universitet, studentbostadsorganisationer mfl. Hur stort är behovet, vilken efterfrågan finns, vad vill och kan studenter betala för olika typer av bostäder på olika platser samt hur vill studenter helst bo? En av de senaste analyserna undersökte studentbostadsmarknaden i Uppsala.

Med 26 000 helårsstudenter i Uppsala finns det studentbostäder till knappt hälften av alla helårsstudenter. Det är ett relativt stort utbud vid en jämförelse med andra universitetsorter. Samtidigt vill ca 30 procent bo i en studentbostad. Det betyder att den reguljära bostadsmarknaden i Uppsala är attraktiv också för studenter och att en väsentlig del av de studenter som bor i en studentbostad gärna byter bostad när möjligheten finns. Analysen visar också att studenter är priskänsliga.

I analysen av Uppsala genomfördes intervjuer av studenter för att kartlägga deras värderingar och betalningsvilja. Stated Preference-teknik används för att fånga betalningsviljan för olika bostadsprodukter, läs mer om det under verktyg och metoder samt under bostadsanalyser.


Relaterade uppdrag