Lidingöhem

Evidens har på uppdrag av Lidingö stad utrett och beskrivit konsekvenser av olika handlingsalternativ rörande stadens ägande av Lidingöhem. Syftet var att ge en så allsidig belysning som möjligt av de olika alternativen som underlag för fortsatt politiskt ställningstagande. De alternativ som undersöktes var:

  • Att behålla ägandet i Lidingöhem på samma sätt som hittills
  • Att behålla ägandet men utveckla bolagets verksamhet
  • Att sälja delar av Lidingöhem
  • Att sälja hela företaget

Under utredningen har ett antal olika effekter av ett förändrat ägande av Lidingöhem analyserats. De två viktigaste analysområdena har omfattat:

  • Ekonomiska konsekvenser av att äga eller sälja företaget, inklusive vilka möjligheter staden har att ta ut utdelning från företaget enligt gällande lagstiftning.
  • Lidingöhems roll och betydelse för stadens möjligheter att leva upp till det bostadsförsörjningsansvar som följer av gällande lagstiftning, främst socialtjänstlagen.

Det har inte varit Evidens uppgift att väga dessa värden mot varandra eller värdera dem efter betydelse. Men med faktabeskrivning och underlättas ett ställningstagande i en i grunden komplicerad och viktig frågeställning.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Relaterade uppdrag

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Evidens BLW AB, orgnr. 556727-4161 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata