Wall street

En internationell investerare önskade kartlägga efterfrågan på bostäder i centrala Stockholm. Eftersom detta var kundens första bostadsutvecklingsprojekt i Sverige krävdes en omfattande beskrivning av den svenska bostadsmarknadens särskilda förutsättningar.

Hyresmarknaden för bostäder i Sverige är i ett internationellt perspektiv säregen och även ägarsektorn med bostadsrättens starka ställning är i många avseenden annorlunda för utländska aktörer. I detta uppdrag var en central fråga om bostadsprisernas nivå kunde anses motiverad eller om det fanns en övervärdering. Statens syn på hushållens skuldsättning och eventuella åtgärder för att minska hushållens intresse att låna för bostadsköp samt hur detta skulle kunna påverka boprisutvecklingen var även det viktiga frågor för denna kund.

Förutom dessa övergripande frågeställningar omfattade uppdraget även ingående analys av det specifika projektet och betalningsvilja för den typ av bostäder som planerades.


Relaterade uppdrag