Investeringsstrategi

Evidens har bistått en stor institutionell fastighetsägare med en ny investeringsstrategi. Arbetet fokuserade på att utifrån önskad risknivå utvärdera vilka geografiska marknader och vilka fastighetssegment som den samlade portföljen bör innehålla. Uppdragsgivarens har ett mycket långsiktigt perspektiv, varför viktiga delar av uppdraget handlade om att förstå olika geografiska marknaders och segments långsiktiga utveckling och risker. Uppdraget omfattade också en analys av mixen mellan egen projektutveckling och möjligheterna till tillväxt genom förvärv.


Relaterade uppdrag