Outsourca

Uppdragsgivaren genomförde en omfattande investering i ett av Stockholmsregionens största köpcentrum som förnyades och byggdes ut. Förvaltningen av centrumet bedrevs med egen personal i likhet med övrig förvaltning av bolagets hyresbostäder. Frågan väcktes om en outsourcing av centrumverksamheten skulle kunna vara en mer effektiv lösning. Evidens undersökte konsekvenser av en outsourcing, belyste för- och nackdelar samt utvecklade möjliga sätt att organisera och styra verksamheten om en outsourcing genomfördes.

Ägaren beslöt att genomföra förändringen och Evidens vidareutvecklade därefter förslag på organisation och styrning samt upphandlade leverantörer för utveckling och drift av köpcentrumet.


Relaterade uppdrag