Tunnelbana

Evidens har hjälpt bland annat Danderyd, Täby, Vallentuna och Lidingö med analyser av hur efterfrågan på bostäder påverkas av olika tänkbara scenarier för utbyggnad av spårnätet, tunnelbana och Roslagsbanan. Analyserna utgår från nuvarande betalningsvilja för bostäder i de olika kommunerna (redovisat per basområde) och med hjälp av Evidens modeller som skattar värdet av förändrad tillgänglighet med kollektivtrafik har beräkningar gjorts av vilken ytterligare betalningsvilja som olika utbyggnadsalternativ kan ge.

Delar av Evidens analyser finns publicerade på Sverigeförhandlingens hemsida:

Danderyd

Täby


Relaterade uppdrag