Balkonger höghus

Evidens genomför ett stort antal analyser av efterfrågan på bostäder för specifika bostadsprojekt i hela Sverige. Kunderna är alla typer av bostadsutvecklare, både aktörer som har egna analysavdelningar men söker en second opinion i särskilda projekt och aktörer som har valt att bygga upp en mindre intern analysavdelning för att istället utveckla strategiska samarbeten med tex Evidens.

Analyserna varierar i omfattning beroende på vilken fas projekten är i och hur beslutssituationen ser ut. Inför förvärv av en fastighet kan ofta en enklare och snabbare analys vara tillräcklig för att ringa in marknadens betalningsvilja och platsens allmänna förutsättningar och bostadsmarknadens tillväxtvillkor. Inför produktval, uppstart av projektering, krävs mer specifik information om tex efterfrågan på olika bostadsstorlekar, värdet av yteffektivitet, speciella kvaliteter som utsiktskvaliteter eller egenskaper i bostaden mm. Prognoser för prisutveckling tas även fram för relevant tidsperiod.

Analyserna kan både göras med utgångspunkt från överlåtelser på andrahandsmarknaden i relevant jämförelsemiljö och med hjälp av intervjuer av hushåll.


Relaterade uppdrag