Nacka

Nacka kommun har omfattande planer för stadsutveckling, bland annat kring centrala Nacka och nuvarande Nacka Forum. Ett resecentrum ska utvecklas med möjlighet till omstigning mellan buss och tunnelbana. Värmdöleden ska däckas över för att möjliggöra en effektiv knutpunkt och sammanhängande stadsutveckling på båda sidor om motorleden.

Evidens har löpande bistått med analyser av markvärden, sannolik utbyggnadstakt, efterfrågan på verksamhetslokaler och kontor, liksom övergripande strategiunderlag för stadsutvecklingens genomförande.


Relaterade uppdrag