Årsredovisning

Evidens anlitas regelbundet för kortare eller mer omfattande marknadsanalyser och marknadsbeskrivningar av lokala marknader och orter. Analyserna kan användas i årsredovisningar, försäljningsprospekt, vid köprådgivning eller inför beslut om investeringar.

En sådan beskrivning omfattar normalt tillväxtvillkoren på lång och kort sikt vad gäller befolkning, sysselsättning och inkomster. Inte sällan presenteras benchmarks mot andra liknande marknader. Analys och beskrivning omfattar normalt också pris-, hyres-, vakans- och avkastningsnivåer för olika delmarknader och något av segmenten på fastighetsmarknaden: bostadsrätter, hyresbostäder, kontor, handel eller lager- och industri. Intressanta frågor som ges en belysning är normalt hur tillväxtvillkoren påverkar efterfrågan och intäktspotentialer i form av prisbildning, hyresutveckling och fastighetsvärden, både på kort och på längre sikt.


Relaterade uppdrag