348

Evidens genomför kontinuerligt analys och uppföljning av den makroekonomiska utvecklingen i Sverige och den regionala tillväxten på lokala marknader. Analysen omfattar globala, nationella och regionala tillväxtvillkor och hur dessa påverkar efterfrågan på bostäder och kontor. Analyserna innehåller också prognoser baserade på Evidens ekonometriska prognosmodeller för de närmaste åren för exempelvis bostadspriser, kontorshyror och fastighetspriser.

Vanligen innebär uppdraget att kunden ”abonnerar” på tjänsten under något eller några år med rapportering en gång per kvartal eller halvår.


Relaterade uppdrag