Flerbostadshus vid vatten

”Den svenska bostadsmarknaden” är en rapportserie som ges ut av Veidekke två gånger per år. Rapporten produceras, sedan 2016, av Veidekke i samarbete med Evidens. 

Rapporten tar avstamp i den svenska konjunkturen och makroläget. Därefter följer fördjupade analyser och beskrivningar av dels bostadsefterfrågan och priser och dels bostadsbyggandet. Varje rapport avslutas med en djupare analys av ett aktuellt ämne.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Relaterade uppdrag