Flygbild över Kvarnholmen i Nacka

På Kvarnholmen i Nacka genomförs en omfattande utveckling. En ny stadsdel växer fram och miljön består av äldre fabrikshus, silos och kvarnar som blandas med ny bostadsbebyggelse. En av aktörerna som medverkar i utvecklingen gav Evidens i uppdrag att analysera marknadsförutsättningarna i området. Syftet var att svara på bland annat efterfrågan, betalningsvilja, prisnivå i dagsläget samt förväntad prisutveckling på några års sikt. I analyserna belystes bland annat demografiska och socioekonomiska förutsättningar som kunde påverka betalningsviljan för de nya bostäderna. Även värdet av storlagen sjöutsikt och andra utsiktskvaliteter var viktiga i analysen.

Marknadsanalysen innehöll också en undersökning av vilken kundgrupp som förväntas efterfråga bostäder i området. Undersökningen gav en tydlig bild av den potentiella kundgruppen och viss mån även deras preferenser.

Bild: JM


Relaterade uppdrag