EU och Kommunernas bostadspolitik

Evidens bistod den statliga utredningen om EU och kommunernas bostadspolitik med analyser av svaga bostadsmarknaders utveckling. I arbetet utvecklades en modell för att definiera och analysera hur många kommuner som riskerar att få en mycket svag utveckling av bostadsefterfrågan i framtiden. Analysen användes av utredningen i syfte att diskutera i vilken utsträckning offentliga insatser är motiverade och tillåtna utifrån EUs regelverk.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Relaterade uppdrag