Staten som fastighetsägare

Den statliga utredningen som genomförde en översyn av statens fastighetsförvaltning gav Evidens i uppdrag att analysera och diskutera kostnader i förvaltningen av kulturfastigheter. Den övergripande frågan var om kulturfastigheters förvaltningskostnader påtagligt avviker från andra jämförbara förvaltningsobjekt?

Resultatet presenteras i form av ett avsnitt i utredningens slutbetänkande. Följ länken nedan för att läsa mer.


Relaterade uppdrag