Riksbankens penningpolitik

Evidens medverkade i Finansutskottets utvärdering av penningpolitiken 2010-2015. Utvärderingen genomfördes av den amerikanska professorn Marwin Goodfriend och den tidigare chefen för Bank of England, Mervyn King. Evidens medverkade i möte med utredarna och lämnade underlag och kommentarer till kopplingen mellan penningpolitiken, bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Relaterade uppdrag