Rapportframsida: femhundrakronorssedlar i formen av ett hus

Många debattörer menar att hushållens skuldsättning och prisutvecklingen på bostadsmarknaden är ohållbar och hotar den finansiella stabiliteten i Sverige. På uppdrag av de båda företagen Veidekke och Riksbyggen undersöker och diskuterar rapporten ”Den bedrägliga skuldkvoten” med hjälp av tillgängliga data ett antal vanliga påståenden om skuldsättningen och bostadsmarknaden i Sverige:

  • ”De svenska hushållsskulderna är bland de högsta i världen – den höga skuldkvoten motiverar kraftfulla åtgärder mot fortsatt tillväxt av skuldsättningen”
  • ”De svenska hushållsskulderna växer alltför snabbt”
  • ”Bostadspriserna är ohållbara och prisutvecklingen de senaste åren är orimligt hög – prisutvecklingen bör bromsas”
  • ”Majoriteten av svenska hushåll amorterar inte på sina bostadslån – en ny amorteringskultur måste skapas”
  • ”Bolånen i Sverige är så stora att konsumtionen riskerar falla dramatiskt vid en kris – så kraftigt att den finansiella stabiliteten hotas”

Studien av tillgängliga data visar att flera av dessa påståenden kan ifrågasättas och att riskbilden är mindre problematisk än vad som ofta påstås.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Relaterade uppdrag