Såpbubbla framför en tegelvägg

Det förs en intensiv debatt om bostadspriserna i Sverige och hushållens skuldsättning. Flera debattörer menar att vi har en bostadsbubbla som inom kort riskerar att brista och medföra stora problem för både enskilda hushåll och samhällsekonomin i stort. I syfte att konstruktivt bidra till debatten om bostadspriserna och skuldutvecklingen gav byggföretagen JM, HSB Bostad, NCC, Skanska och Veidekke tillsammans med Sveriges Arkitekter Evidens i uppdrag att analysera argumenten för och emot att Sverige har en bostadsbubbla.

Resultaten presenterades i en rapport i januari 2013 och gäller förhållandena fram till dess. Den övergripande slutsatsen i rapporten är att bostadspriserna väl kan förklaras av tillväxtvillkor, utvecklingen av Sveriges ekonomiska geografi och fundamentala faktorer. Därför finns definitionsmässigt inte något tydligt tecken på att en bostadsbubbla har byggts upp i Sverige.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Relaterade uppdrag