Rapportframsida: Politiskt ledarskap efterfrågas

Det finns två övergripande bostadspolitiska målsättningar. Ett långsiktigt stabilt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande samt en bostadsmarknad som ger hushållen goda möjligheter att snabbt och enkelt kunna flytta till en passande bostad. Under en följd av år har staten i stor omfattning utrett, lagt förslag och genomfört åtgärder som påverkar bostadsmarknaden och villkoren för nyproduktion.

Evidens har skrivit denna rapport på uppdrag av Bofrämjandet. Syftet har varit att diskutera och belysa effektiviteten i den statliga bostadspolitiken utifrån de övergripande målen och därigenom bidra till att lägga en grund för Bofrämjandets arbete med att påverka den nationella bostadspolitiken.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer