Rapportframsida: spårvagn kör vid en byggarbetsplats

Utifrån Mölndals mål om hållbar stadsutveckling är en både blandad och tät stad en förutsättning. Som underlag till den nya översiktsplanen är det därför viktigt att få kännedom om var det finns attraktiva lägen för inte bara bostäder utan också kommersiella lokaler. Evidens och Spacescape har i Göteborg genomfört en stor övergripande stadskvalitetsstudie för kontor (även bostäder och handel), liksom tidigare genomförts i Stockholm. Resultaten från denna studie användes för att undersöka sysselsättningstillväxten i kontorsbranschen och uppskatta den förväntade kontorsvolymen fram till 2040 inom Mölndal stad. Dessutom identifierades lägen för nyproduktion av kontor samt rekommenderades lämpliga lägen för nyproduktion av kontor och lokaler med utåtriktade verksamheter.

Rapporten redogör för:

  • Sysselsättningstillväxten i branscher som kräver kontorsarbetsplatser och uppskattar den förväntade kontorsvolymen fram till 2040 inom Mölndal stad.
  • Lägen för nyproduktion av kontor genom skattad kontorshyra och begränsningar för förtätning fram till 2040.
  • Rekommendation om lämpliga lägen för nyproduktion av kontor samt lokaler med utåtriktade verksamheter i gatuplan för att både matcha uppskattad sysselsättningstillväxt och möjliggöra en levande och attraktiv stad.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer