Husbygge

Byggandet av bostadsrätter faller – är lösningen fler nybyggda hyresrätter?

Mellan fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal föregående år minskade antalet påbörjade bostäder i Stockholms län med 52 procent. För hela riket är samma siffra 20 procent. Baserat på utvecklingen för startbesked och bygglov talar det mesta för att antalet påbörjade bostäder i år och nästkommande år kommer att glida ned mot ca 40 000–45 000 bostäder, en minskning med ca 30–40 procent jämfört med toppåret 2017 då 67 000 bostäder påbörjades.

Det anmärkningsvärda är att detta sker mitt under en högkonjunktur, där de ekonomiska villkoren för hushållen är goda, arbetslösheten låg och företagen i våra växande storstäder ropar efter arbetskraft. Förklaringen stavas kreditrestriktioner. Sedan 2010, när bolånetaket infördes har en serie kreditrestriktioner införts som träffar såväl hushållen som bankerna. Efter det senaste amorteringskravet som infördes 2017 slog konsekvenserna igenom med full kraft.

Rapporten ingår i Veidekkes rapportserie Den svenska bostadsmarknaden som djupdyker i läget på bostadsmarknaden. Evidens har utarbetat analysunderlaget.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer