Rapportframsida: Villaområde från ovan

Höj fastighetsskatten! Äldre bör flytta från sina stora villor! Bygg fler senior- och trygghetsbostäder! Minska ensamheten! Det saknas inte förslag i den bostadspolitiska debatten om vilka åtgärder som skulle kunna ge högre rörlighet och fler äldre en mer passande bostad. Trots att diskussionen om äldres rörlighet på bostadsmarknaden stundtals har varit intensiv finns förvånansvärt lite litteratur och tillgängliga studier om äldre och deras situation på bostadsmarknaden. I Sverige finns endast ett fåtal forskningsrapporter inom ämnet. En kortfattad sammanfattning av relevant forskning finns exempelvis i Abrahamsson (2015) och det finns också ett fåtal genomarbetade konsultrapporter.

Det finns däremot ett stort intresse för frågor kopplat till äldres boende och rörlighet på bostadsmarknaden bland aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Den kommunala sektorn behöver utveckla förhållningssätt som balanserar bostads- och omsorgspolitik och bostadsproducenterna behöver en skarpare bild av efterfrågan på bostäder för äldre. Syftet med denna rapport är att den förhoppningsvis kan bidra till en mer nyanserad och insiktsfull diskussion om hur bostadsmarknaden kan utvecklas, till gagn för både äldre hushåll och samhället i stort.

Studien har beställts och finansierats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Östergötland, Simrishamns kommun, Västerås stad, Örebro kommun, HSB, Micasa (Stockholms stad) och Riksbyggen. Förhoppningen är att studien ska bidra till att underlätta arbetet i kommuner, hos olika bostadsproducenter och samarbetet dem emellan för att erbjuda äldre goda bostäder att åldras i. 

Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer