Stadssiluett med flerfamiljshus och lyftkranar

Trots höga mål för bostadsbyggandet, inte minst i våra växande storstäder, minskar byggandet. Det sker på konstgjord väg genom åtgärder som vidtagits av regeringen, våra tillsynsmyndigheter och banker. Enligt Boverket uppgår behovet av nya bostäder till mer än 400.000 till 2025, något som kräver en finansiering på ungefär 1.500–2.000 miljarder. Bostadsbyggande förutsätter med andra ord finansiering och hur ekvationen ska gå ihop med hårdare kreditrestriktioner är en fråga som allt fler önskar få ett svar på.

Veidekke har gett Ted Lindqvist, vd för Evidens, och Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, fria händer att ta sig an ett antal frågeställningar som beskriver den finansiella utmaningen som samhället står inför. Vilka effekter ger dagens kreditrestriktioner? Hur har kapitalmarknadsregleringarna sett ut historiskt och vilka följder har dessa fått? Är dagens hushåll överskuldsatta? Vilka finansieringsalternativ står till buds?

Rapporten presenterades onsdagen den 4 juli i Almedalen.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer