Kartbild stadskvaliteter

För att förstå vad i stadsbyggnad som är attraktivt för företag som hyr kontor samt för boende i bostadsrätter/hyresrätter respektive småhus har Evidens genomfört tre studier. Resultatet ger verktyg som förklarar vad i stadsbyggnaden som genererar attraktivitet samt de marknadsmässiga förutsättningarna för exempelvis nyproduktion och prissättning. Det blir möjligt att sätta en prislapp på olika stadskvaliteter och bedöma och optimera intäkter i exploateringsprojekt.

De tre studierna har genomförts genom att kombinera försäljnings- och hyresstatistik med geografiska data, dvs uppgifter om täthet, tillgänglighet mm för väl avgränsade geografier. Genom kvalificerade analyser har respektive studie resulterat i stadskvaliteter som med 90 procents säkerhet förklarar variationerna i hyra respektive pris mellan olika kontors- och bostadsområden.

Studierna har genomförts av Evidens i samarbete med Spacescape och White på uppdrag av Stockholms läns landsting (TMR) i samarbete med kommunerna Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Stockholm Täby och Upplands Väsby.

Följ länkarna nedan för att läsa mer.


Andra publikationer