Rapportframsida: litet prydnadshus på en stubbe placerat i en rabatt

Sedan 2016 har staten utbetalat investeringsstöd till byggherrar som nyproducerar hyresbostäder. Investeringsstödet villkoras av att de nya bostäderna i huvudsak utgörs av små lägenheter och att hyresnivån begränsas. En grundläggande tanke med det statliga stödet är att nya bostäder ska kunna efterfrågas av unga och andra hushåll med lägre inkomster. Hur har det blivit i praktiken?

Evidens har på uppdrag av Fastighetsägarna och Byggföretagen analyserat stödets effekter med särskilt fokus på skillnader i socioekonomi mellan å ena sidan hushåll som får del av stödet genom lägre hyresnivå och hushåll som får betala ordinarie nyproduktionshyra å den andra. Rapportens två grundläggande frågor är:

  • Om stödet i huvudsak allokerats till marknader där bostadsefterfrågan är stor och växande.
  • Om stödet inneburit att ekonomiskt svagare hushållsgrupper i högre grad kunnat etablera sig i en ny hyresbostad.

Följ länkarna nedan för att ta del av mer.


Andra publikationer