Rapportframsida: ung kvinna som bär en kartong

Många unga har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. De saknar ofta sparkapital och har inte tillräckliga inkomster för att beviljas lån. Dessutom har de inte tillräckliga kötider som kvalificerar dem för ett hyreskontrakt. Antalet personer i åldern 18 till 35 år växer snabbt de närmaste åren och kommer öka med nästan 125 000 personer fram till och med år 2025. Detta sker samtidigt som kreditrestriktioner effektivt har höjt trösklarna för inträde på bostadsrätts- och småhusmarknaderna. Amorteringskraven ger många alltför höga boendeutgifter vilket driver dem mot andra alternativ som både på kort och lång sikt är avsevärt dyrare än eget ägt boende. De unga kan sägas fastna i en fattigdomsfälla med små möjligheter att bygga upp en sparbuffert som gör dem mindre sårbara eller spara till insatsen till en bostadsrättslägenhet eller ett småhus.

Så behöver det inte vara. Evidens har på uppdrag av Riksbyggen tagit fram en modell för startlån, eller Ungbolån som Riksbyggen kallar det. Förslaget bygger på denna rapport och syftar till att underlätta för en mycket stor grupp att ta sig in på bostadsmarknaden, samtidigt som hela samhällsekonomin gynnas.

Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer