Grafer över månadskostnad, boendeutgift och boendekostnad för hyresrätt och bostadsrätt

Evidens har på uppdrag av Bofrämjandet studerat effekter på hushållens boendeutgifter, sparande och förmögenhetsutveckling och hur dessa faktorer påverkas av valet av upplåtelseform på bostadsmarknaden. I rapporten diskuteras bland annat att:

Unga har svårare att etablera sig på bostadsmarknaden
För unga har flyttningarna minskat påtagligt de senaste 10-15 åren. Förklaringen är sannolikt att det blivit svårare att etablera sig i en hyresbostad samtidigt som prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden i kombination med bolånetak mm har inneburit att unga inte kunnat köpa en bostadsrätt för att fullt ut kompensera minskad etablering i hyresrätt.

Hyresbostäder dyraste boendeformen
Hyresbostäder generellt kan knappast ses ”billigare” än bostadsrätter och småhus, det visar relativt ny statistik från SCB. Boendeutgiften i hyresrätt är i genomsnitt högre än i bostadsrätt och äganderätt. Detta gäller för såväl riket som helhet som för högprismarknader som Stockholm och Göteborg (se diagram till höger).

Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer