tjanster-singel-video

På uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm har Evidens analyserat hur hushållen värderar skilda läges- och bostadsegenskaper på bostadsmarknaden i Stockholms län. Analysen omfattar också en jämförelse mellan hur hushållen värderar dessa egenskaper och hur väl värderingarna överensstämmer med den nuvarande faktiska hyressättningen.

Resultatet visar att hyresnivån för en standardiserad bostad om tre rum och kök i området med länets högsta genomsnittliga skattade hyresnivå, bör vara cirka 3,7 gånger högre än motsvarande genomsnittshyra i området med länets lägsta hyresnivå, om hyresskillnaden ska spegla hushållens värderingar.

Beräknas i stället motsvarande hyresskillnader baserade på hushållens värderingar mellan olika stadsdelsområden inom Stockholms stad för samma trea, blir den så kallade gradienten cirka 160. Hyresnivån i exempelvis Vasastan och Norrmalm bör vara cirka 1,6 gånger högre än i Rinkeby om hyresskillnaderna ska spegla hur hushållen värderar de olika lägena.

I rapporten utvärderas också i vilken utsträckning nuvarande, faktiska, hyresnivåer motsvarar hyresskillnader som härletts från hushållens värderingar. Resultatet av jämförelsen visar att de faktiska hyrorna inte på något systematiskt sätt samvarierar med de skattade. Slutsatsen är därför att den nuvarande hyressättningen inte speglar hushållens värderingar. Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer