Studentbostäder

Evidens har analyserat studentbostadsmarknaden i Stockholm och möjligheterna att tillföra nya studentbostäder. Studien, som genomförts på uppdrag av SSSB, visar att studenternas begränsade betalningsvilja innebär att nya – och därför relativt dyra – studentbostäder i stor utsträckning bör ligga nära service, kommunikationer och lärosäten. På så sätt kommer fler studenter efterfråga nya studentbostäder, trots höga nyproduktionshyror. Det finns relativt omfattande planer på nya studentbostäder i olika lägen. En viktig slutsats av analysen är att om ett stort antal nya bostäder planeras i lägen utan kvaliteter som studenter värdesätter högt, riskerar efterfrågan bli för låg för att den relativt omfattande planerade nyproduktionen ska kunna förverkligas. Eftersom många studenter som kommer från andra delar av landet i hög utsträckning är beroende av studentbostäder för att kunna flytta till Stockholm är ett större utbud av studentbostäder viktigt för Stockholms fortsatta tillväxt och utveckling. Det är därför av strategisk betydelse att mark- och planpolitiken möjliggör studentbostäder på central och attraktiv mark.

Rapporten presenterades tisdagen den 3 juli i Almedalen. Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer