Rapportframsida: en kvinna och en man som står framför flyttkartonger. Dom skickar en kartong mellan varandra.

Studier av flyttkedjor till följd av nyproduktion av bostäder i Stockholmsregionen visar att nyproduktion av centralt belägna bostäder ger större positiva rörlighetseffekter än nyproduktion i halvcentrala och mer perifera lägen. Men framför allt visar analyserna att nyproduktion av större bostäder ger större rörlighetseffekter än nyproduktion av mindre bostäder. En omfattande nyproduktion av stora, centralt belägna (och därmed relativt sett dyrare) bostäder står därför inte i ett motsatsförhållande till bostadsförsörjningen till relativt breda hushållsgrupper i Stockholmsregionen. Tvärtom, ett sådant byggande skapar större rörlighet och därigenom bättre möjligheter för hushåll att flytta till en mer passande bostad i den efterföljande flyttkedjan.

Analyserna visar också att nyproduktion av stora bostäder dessutom leder till att antalet debutanter totalt sett i hela flyttkedjan blir högre än vid nyproduktion av små bostäder. Nyproduktion av större bostäder är alltså mer gynnsam för debutanternas möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden, än nyproduktion av mindre bostäder.

Även analyserna av nyproduktion i Göteborg, Malmö och Linköping visar att nyproduktion av stora bostäder generellt ger större rörlighet än nyproduktion av mindre bostäder.

Studien har genomförts på uppdrag av Bofrämjandet. Följ länkarna nedan för att ta del av mer.


Andra publikationer