kabir-baidhya-Jlv3qi0n8ao-unsplash komprimerad

En skattning av vad hushållen kan och vill efterfråga

På uppdrag av Region Stockholm har Evidens analyserat hushållens köpkraftiga efterfrågan på nyproducerade bostäder i Stockholms län. Resultaten visar att med nuvarande villkor kan hushållen årligen efterfråga ca 15 000 nya bostäder i länet. Resultaten är dock känsliga för förändrade villkor exempelvis i form av ändrade inkomster, förändringar i pris- och hyresnivåer samt krav vid kreditgivning av bolån.

Behovsanalyser baserade på hur antalet hushåll växer i regionen pekar mot att bostadsbehovet årligen skulle kräva en nyproduktion om ca 20 000 bostäder. Det finns således ett glapp mellan behov och köpkraftig efterfrågan.

Efterfrågan skiljer sig åt mellan upplåtelseformerna. Totalt efterfrågas drygt 8 000 nya bostadsrätter, drygt 5 000 nya hyresrätter och runt 1 500 småhus. Därutöver tillkommer specialbostäder i form av studentbostäder och särskilda boenden som inte efterfrågas på vanliga marknadsvillkor. Samtidigt visar data att det faktiska byggandet av hyresrätter inte når upp till efterfrågade volymer, troligen beroende på att investerare inte finns nyproduktion av hyresrätter tillräckligt lönsamt med nuvarande villkor.

Resultaten tyder på att byggandet av bostadsrätter var något högre än efterfrågan under 2017 men att bostadsbyggandet kan förväntas öka något under år 2020 jämfört med det faktiska byggandet under 2018 och 2019, eftersom efterfrågan är något större än antalet påbörjade bostäder under dessa år. Analysen genomfördes dock före Corona-pandemin bröt ut och det mesta tyder på att krisen håller tillbaka nyproduktionen under åtminstone 2020. Följ länkarna nedan för att läsa mer.


Andra publikationer