Rapportframsida: 4 unga vuxna umgås i en lägenhet

Evidens har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier studerat effekter av kreditåtstramningen på den svenska bostadsmarknaden. Med kreditåtstramning menas den samlade effekten av statligt reglerade bolånetak och amorteringskrav samt bankernas egna regler om tillämpning av så kallade Kvar-Att-Leva-På-kalkyler (KALP-kalkyler) i sin kreditgivning. Syftet är att förstå hur kreditåtstramningen påverkar förstagångsköpares möjligheter att förvärva en ny mindre bostad i både storstäder och i regionstäder.

I rapporten studeras hur stora andelar av 25 – 35-åringarna som kan efterfråga en ny bostadsrätt i form av ett rum och kök för ensamboende och två rum och kök för sammanboende.

Analyserna visar att nuvarande amorteringskrav och bankernas KALP-kalkyler innebär att många hushåll stängs ute från möjligheten att köpa en bostad. Cirka 8 av 10 ensamboende 25-35 åringar utestängs från möjligheten att köpa en bostad i centrala Stockholm och Göteborg. Detta kan jämföras med hypotetiskt alternativa amorteringskrav på exempelvis 1 procent för alla lån med en belåningsgrad på 50-85 procent samt en ränta i KALP-kalkylen på 5 procent. Då ökar andelen som kan köpa en etta med cirka 35 procentenheter i Stockholm.

Ett centralt mål för Finansinspektionen, som beslutat om nuvarande regler, är att hushållen ska ha tillgång till väl fungerande finansiella marknader och ett gott konsumentskydd. Frågan är i vilken utsträckning unga hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden har tillgång till väl fungerande finansiella tjänster och i vilken utsträckning konsumentskyddet gynnas av att många tvingas ut på andrahandsmarknaden istället för att själva äga en bostad? Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer