Lyftkran och himmel

Mot bakgrund av januariöverenskommelsen har Evidens på uppdrag av Sveriges Allmännytta tagit fram ett kunskapsunderlag som analyserar och diskuterar troliga effekter av fri hyressättning i nyproduktionen av hyresbostäder i mindre och medelstora kommuner, huvudsakligen utanför storstadsregionerna.

Rapporten innehåller en skattning av fria hyresnivåer och en diskussion om effekter på nyproduktionen av fri hyressättning i nyproduktionen av hyresbostäder. Skattningen utgår från bostadsrättsmarknaden där transaktionerna på marknaden sker till marknadspriser. Med hjälp av marknadspriser på bostadsrätter och statistik över hyresnivåer på hyresmarknaden som ger korta kötider kan hushållens så kallade avkastningskrav beräknas. Med kunskap om avkastningskraven kan bostadsrättspriser översättas till fria hyresnivåer.

Genom att jämföra fria hyresnivåer med nuvarande nyproduktionshyror kan potentiella positiva effekter på nyproduktionen förväntas om fria hyror överstiger nuvarande hyressättning i nyproduktionen som i huvudsak är kostnadsbaserad.

Slutsatsen från studierna av skattade fria hyror, kalkylerat hyresbehov för nyproduktion samt observerade nyproduktionshyror är att fria hyror har liten effekt på nyproduktionsvillkoren i de studerade kommunerna. Eller enklare uttryckt: hyresintäkterna blir i praktiken inte högre än de nuvarande nyproduktionshyrorna i de studera de kommunerna. I ett relativt stort antal kommuner är hushållens betalningsvilja för nyproduktion lägre än både beräknade nyproduktionshyror och den fria hyresnivån. I dessa kommuner är det svårt att nyproducera bostäder oavsett hyressättningsprincip. Följ länken nedan för att läsa mer.


Andra publikationer