Rapportframsida: Bostadsbyggandets betydelse för unga vuxna

Under 2022 har konjunkturläget och tillväxtvillkoren försämrats. Mycket talar för att bostadsbyggandet därför faller i närtid. För att få bättre kunskap om hur gruppen unga vuxna påverkas av fallande nyproduktion av bostäder har HSB givit Evidens i uppdrag att försöka bedöma omfattningen av ett befarat fall i bostadsbyggandet och hur det påverkar unga vuxna. 

Analyserna visar att gruppen unga vuxna haft svårt att konkurrera med andra grupper på bostadsmarknaden när bostadsbyggandet varit lågt. Det ökande bostadsbyggandet har visserligen stimulerat rörligheten mest för de redan mest etablerade hushållen på arbets- och bostadsmarknaden, men också unga har gynnats av hög nyproduktionstakt. Slutsatsen är därför att en hög nyproduktionstakt är viktig för unga.

Rapporten visar att:

  • bostadsbyggandet historiskt varierat med faktorer som förklarar bostadspriser och byggkostnader
  • påbörjandet av nya flerbostadshus i riket ser ut att falla relativt kraftigt de närmaste åren

Sammantaget visar analyserna att det beräknade fallet i bostadsbyggandet under ett år innebär att totalt runt 11 000 färre unga vuxna kan flytta till en bättre passande bostad.

Minskad rörlighet på bostadsmarknaden för unga vuxna får negativa effekter för samhällsekonomin. Ett för lågt bostadsbyggande leder därför till att färre unga kommer att flytta till tillväxtregioner från andra delar av landet, samtidigt som utflyttningen från tillväxtregioner kan öka. Sammantaget leder detta till ett minskat inrikes flyttnetto. Ett minskat flyttnetto ger negativa effekter på befolkningsmängden i tillväxtregioner, vilket innebär ett minskat arbetskraftsutbud. En samhällsekonomisk konsekvens av detta är att de samlade regionala löneinkomsterna och skatteintäkterna minskar. Ett fall i bostadsbyggandet som särskilt drabbar unga, får därför också negativa samhällsekonomiska effekter i tillväxtregioner.

Följ länkarna nedan för att läsa mer.


Andra publikationer

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Evidens BLW AB, orgnr. 556727-4161 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata