edvin-johansson-bbEVtugFTKI-unsplash

Att stärka socioekonomiskt svagare stadsdelar genom breddat bostadsutbud

Intresset för frågor som rör socioekonomisk boendesegregation har ökat bland olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Forskningsresultat visar att effekterna av en försämrad social utveckling i många bostadsområden är problematisk och leder till att inte minst barns och ungas livsvillkor riskerar att påverkas negativt. Både kommuner, fastighetsägare och bostadsproducenter efterfrågar därför fakta kring hur fysisk planering och ett förändrat bostadsutbud och i förlängningen en utvecklad lokal bostadsmarknad, kan bidra till att stabilisera eller till och med vända en negativ utveckling.

Mot denna bakgrund har Evidens genomfört en studie av effekterna av ett breddat bostadsutbud i socioekonomiskt svaga bostadsområden. Den statistiska analysen omfattar 485 delområden. Syftet har varit att fördjupa kunskapen om hur ett bredare bostadsutbud kan påverka flyttströmmar in och ut från bostadsområden och hur dessa flyttströmmar på sikt kan bidra till att stärka ett områdes socioekonomi. På så sätt kan policy- och strategiutveckling på både kommunal och statlig nivå ske med ett mer nyanserat kunskapsunderlag samtidigt som fastighetsägare och bostadsutvecklare ökar sina kunskaper om hur de kan bidra till en annan social utveckling.

Som komplement till den statistiska analysen genomfördes enkäter riktade till hushåll som bor i den befintliga, äldre bebyggelsen i de utvalda områdena. Svaren visar att ett breddat bostadsutbud tycks öka attraktiviteten och nöjdheten med boendet och bostadsområdet också för hushållen i det äldre bostadsbeståndet.

Resultaten av de statistiska analyserna och studierna av enkätsvar från boende i denna rapport har fördjupat förståelsen av effekter av ett breddat bostadsutbud i socioekonomiskt svaga bostadsområden. Frågan är hur en politik kan utformas som möjliggör en breddning av bostadsutbudet i fler socioekonomiskt svaga områden? Rapporten avslutas med en diskussion om vad kommuner och bostadsutvecklare kan göra redan idag samt förslag till utveckling av den statliga politiken.

Studien har beställts och finansierats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Fastighetsägarna, Framtiden byggutveckling AB, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Sollentuna kommun och Uppsala kommun. Flera bostadsföretag har dessutom bidragit till finansiering och genomförande av en omfattande enkätundersökning, det gäller Botkyrkabyggen, Järfällahus, Sollentunahem, Uppsalahem och Rikshem. Vår förhoppning är att studien ska bidra till att underlätta arbetet i kommuner, hos olika bostadsproducenter och samarbetet dem emellan för att möjliggöra en mer socialt hållbar utveckling i socioekonomiskt svaga bostadsmiljöer. Resultat och slutsatser har diskuterats med uppdragsgivarna men Evidens svarar självständigt för rapportens innehåll.

Läs hela rapporten.


Andra publikationer

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Evidens BLW AB, orgnr. 556727-4161 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata