johan-mollerberg-SlrfPc0gzys-unsplash

Åtgärder för ökat bostadsbyggande – potential för olika reformförslag

De senaste åren har den kraftiga inflationen tryckt upp räntenivåerna i ekonomin. Högre räntor har höjt boendeutgifterna och bromsat den ekonomiska tillväxten, vilket bland annat också har inneburit att hushållens finansiella tillgångar minskat. Med hög inflation faller hushållens reala inkomster och köpkraft. Sammantaget har utvecklingen inneburit kraftigt minskad bostadsefterfrågan och fallande bostadspriser. Bostadspriserna är under hösten 2023 på samma reala nivå som i slutet av år 2015. Om inte prisutveckling vänder upp kraftigt de närmaste åren, vilket förefaller osannolikt, kan prisnivån komma att ha varit oförändrad under ett decennium. Däremot är inte bygg- och finansieringskostnaderna oförändrade för byggherrar. Inflationen har de senaste åren varit särskilt hög för byggmaterial som påverkas av höga transportkostnader och energipriser. Byggkostnadernas ökningstakt har endast varit lika stor vid två tidigare tillfällen sedan 1950, under Koreakriget och under oljekrisen och kriget i mellanöstern 1973. Kombinationen av fallande bostadspriser och snabbt stigande bygg- och finansieringskostnader har därför lett till ett historiskt stort fall i bostadsbyggandet. Nyproduktionsprojekt som tidigare var lönsamma är nu olönsamma. Ett mycket lågt bostadsbyggande får negativa effekter för både tillväxt och välfärd.

Med de kraftigt försämrade marknadsvillkoren blir bostadsbyggandet mer känsligt för regelverk som bromsar efterfrågan eller ökar kostnader. Under de senaste åren har en rad olika politiskt beslutade regelförändringar bidragit till att antingen begränsa efterfrågan eller öka företagens kostnader. Dessutom finns äldre regelverk som begränsar bostadsbyggandet. Mot bakgrund av denna utveckling har Evidens fått i uppdrag av Byggföretagen att analysera och beskriva potentiella effekter på bostadsefterfrågan av förändringar i nuvarande regelverk och dess tillämpning. De områden som Byggföretagen valt att analysera är:

  • Liberalisering av amorteringskrav
  • Förändrade regler för presumtionshyressättning
  • Fri hyressättning i nyproduktionen
  • Förändring av ränteavdragsbegränsningarna för företag
  • Kortare ledtider i planprocessen
  • Bättre lånemöjligheter för äldre och startlån för förstagångsköpare
  • Kommuners följsamhet mot fallande byggrättsvärden och därmed ändrade markpriser

Samtliga studerade potentiella reformområden skulle kunna ge positiva effekter på bostadsbyggandet. De reformer som bedöms ha störst positiva effekter för nyproduktionen av bostäder är en liberalisering av amorteringskraven, ändrade presumtionsregler och fri hyressättning i nyproduktionen.

Läs hela rapporten nedan.


Andra publikationer

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Evidens BLW AB, orgnr. 556727-4161 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata